Om Innovationsenheden

Innovationsenheden er en tværgående enhed i Gentofte Kommune, og vi er sat i verden for at øge organisationens innovationskraft - vores bidrag skal gøre en mærkbar forskel for vores borgere, kollegaer og samfund.

Vi bruger vores forretningskendskab og innovationsfaglighed til at designe og facilitere innovationsprocesser med relevante aktører, der resulterer i, at vi skaber nye bæredygtige løsninger med et helhedsblik

Vi styrker innovationskulturen ved at facilitere ambitiøse udviklingsrum og produktive samarbejdsrelationer, hvor der altid er et godt innovationsklima - fordi vi skaber tilpas forstyrrelse og viser nye veje.

Det betyder, at vi:
- udvider handlingsrummet ved at spotte potentialer, nye partnerskaber og ressourcer
- kobler idéer og mennesker og træner vores forestillingsevne
- arbejder intuitivt og er modige - fordi mod smitter, så vi tør stå i det ukendte samt handle og erfare hurtigt
- tilpasser innovationsmetoder til konteksten og udvikler nye ved behov
- gør værdiskabelsen konkret og målbar og har fokus på, at løsninger rummer et bæredygtigt DNA.

Det forudsætter at vi aldrig arbejder alene, men samarbejder og involverer bredt og bevidst, samt konstant er opsøgende og bruger den nyeste viden, signaler og løsninger fra omverdenen til at skabe værdi på vores organisatoriske spillebane.

Innovationsenheden arbejder både med udvalgte strategiske innovationsindsatser og understøtter arbejdspladser i hverdagsinnovation.