Innovationsloopet

Innovationsloopet er en procesmodel, der rammesætter hele innovationsprocessen. Modellen består af følgende tre faser: Udforsk, idé og test. Hver fase er illustreret som et loop og med hver sin farve. Udforskfasen er gul, idéfasen er grøn, og testfasen er blå. Disse tre faser er strukturen i enhver innovationsproces. Det er samtidig en gentagende proces, hvor man kan gå frem og tilbage i loopet eller springe forskellige trin over, alt efter projektets formål og behov. Hver fase består af 3-4 trin. Du skal læse mere om innovationsloopet i metodebogen s. 35-46

Hver af disse tre faser indeholder en række trin med tilhørende metodekort og arbejdsskabeloner. Disse metodekort og arbejdsskabeloner er udviklet til, at du skal kunne anvende dem med det samme i dit innovationsarbejde. Find metodekortene og arbejdsskabeloner under ”Værktøjskassen”.