Værktøjskassen

Til hver af de tre faser i innovationsloopet hører nogle bestemte metodekort og arbejdsskabeloner, som bl.a. hjælper med at skærpe udfordringen, kortlægge og involvere de rigtig aktører og udvikle den bedste løsning, der skal testes. Værktøjerne er udviklet afprøvet og justeret i samarbejde med medarbejdere og ledere, så de passer bedst muligt til en kommunal kontekst. Nogle af værktøjerne er velkendte, nogle er sammensat af forskellige metoder, og andre er udviklet fra bunden. Vi har udvalgt dem, vi oplever, skaber mest værdi i arbejdet med at udvikle og afprøve nye løsninger. Til hver fase ligger der derfor et sæt metodekort, hvor flere af metodekortene kan have en eller flere tilhørende arbejdsskabeloner.

Metodekortene forklarer et trin i en fase eller en metode, hvor arbejdsskabeloner er skabeloner, som I kan udfylde. Alle metodekort og arbejdsskabeloner er farvekoordineret med den fase, hvor de første gang kan tages i brug. Dette betyder dog ikke, at der ikke er flere af værktøjerne, der med fordel kan anvendes i flere af faserne. Udforskfasen er gul, idéfasen er grøn, og testfasen er blå.

Metodekortene
Metodekortene beskriver både hvorfor og hvornår du kan bruge metoden, og indeholder en trinvis guide til, hvordan du konkret går til opgaven. På metodekortene er der estimeret et tidsforbrug, og metoderne er beskrevet i sin fulde form. Husk, at de fleste metoder kan skaleres op og ned alt efter behov, tid
og ressourcer.

Arbejdsskabelonerne
Arbejdsskabelonerne er lavet i den størrelse, der giver mening og understøtter arbejde i en projektgruppe. Dette betyder f.eks. at arbejdsskabelonen innovationsfokus er tiltænkt at kunne printes i størrelsen op til A0. Arbejdsskabelonerne er med andre ord grafisk sat op i forskellige størrelser, så læg mærke til størrelsen, inden du printer, hvis du ønsker en anden størrelse.

Metodekort


Arbejdsskabeloner