Arbejdsskabeloner

Arbejdsskabelonerne er lavet i den størrelse, der giver mening og understøtter arbejde i en projektgruppe. Dette betyder f.eks. at arbejdsskabelonen innovationsfokus er tiltænkt at kunne printes i størrelsen op til AO. Arbejdsskabelonerne er med andre ord grafisk sat op i forskellige størrelser, så læg mærke til størrelsen, inden du printer, hvis du ønsker en anden størrelse.

Aktørkortlægning


Aktørhåndtering

Brugerprofil

Brugerrejse simpel

Brugerrejse udvidet

Innovationsfokus

Idematrix


Teknologikort

Konceptgenerator

Konceptbeskrivelse

Feedback

Forretningsmodelkanvas

Testplanlægning

Testkort